Care1

Salgs- & leveringsbetingelser

Generelle opplysninger om bedriften

Care1 AS
Hundskinnveien 96
1711 SARPSBORG
Org nr. 917 973 318
Nettside: care1.nu
E-post: info@care1.nu

Pris og betaling

Alle opplyste priser er i norske kroner og inklusiv mva.
Betalbare oppdrag for privatpersoner som sendes i retur med post blir betalt med postoppkrav ved henting.
Betalbare oppdrag som hentes i butikk blir betalt med kort eller kontant på stedet.
Bedrifter og offentlige virksomheter/institusjoner kan inngå egne avtaler om faktura.

Vilkår for reparasjon

Ved en vanlig reparasjon blir det alltid kontrollert om enheten har gyldig garanti, og om meldt feil dekkes av denne garantien. Dersom enheten har skade som årsak av ytre påvirkning, f.eks sprukket glass eller væskeskade, så vil den ikke være dekket av garanti.
Produktet skal alltid pakkes forsvarlig hvis det skal sendes til verksted. Skader som oppstår på produktet under transport fra avsender til verksted er avsenders ansvar.
Vi ber om at du ikke sender inn tilbehør sammen med produktet med mindre dette er relevant for reparasjonen. Dette inkluderer SIM og minnekort.
Påmontert tilbehør, som for eksempel skjermbeskytter må ofte fjernes for å kunne foreta en diagnose og eventuell reparasjon.
Vi tar ikke ansvar for påmontert tilbehør, eller tilbehør sendt inn uten relevans.

Kostnader

Hvis serviceoppdraget ikke dekkes av garanti eller reklamasjon, vil frakt faktureres kunde dersom fraktseddel er utstedt av Care1.
Informasjon om dette vil du få sammen med et pristilbud på reparasjonen. Dette vil bli sendt til e-post adressen som er registrert på serviceoppdraget. Ønskes ikke reparasjonen, vil du bli tilbudt å få enheten ureparert i retur, eller få enheten skrotet. Uansett utfall, vil du bli belastet med et diagnose gebyr. Dette gebyret står på innleveringskvittering du skrev under på ved innlevering, eller bekreftet ved opprettelse via vår online service portal.
Dersom oppdraget dekkes av garanti eller reklamasjon, vil det ikke være noen kostnader.

Klage

Hvis du ønsker å klage på en kjøpt vare eller tjeneste skal henvendelsen rettes til butikken hvor tjenesten/varen er kjøpt.
Du kan også kontakte oss på info@care1.nu

Angrerett

Vi selger kun varer/tjenester fra et fast utsalgssted, og du har derfor ingen angrerett. Ved fjernsalg, f.eks et pristilbud på reparasjon over e-post, frafaller også angreretten ved aksept av avtalen. Arbeid og evt. deler kan ikke leveres tilbake i samme stand etter en reparasjon er påbegynt.

Garanti og Reklamasjon

Care1 gir 3 måneders reklamasjonsrett på reparasjoner utført utenfor garanti, eller på produkter hvor garantien utløper innen 3 måneder. Dersom en reparasjon ender i at du får en såkalt “SWAP” eller “bytteenhet” så medfører ikke dette ny garantiperiode. Garantiperioden følger produsentens retningslinjer.

Vilkår og forpliktelser

I forbindelse med undersøkelse og reparasjon kan data som bilder, apps osv. gå tapt. Det er i ytterste konsekvens produktets eier som er ansvarlig for å ivareta sine data. For enheter med fysisk skade ved innlevering, kan skaden utvikle seg. Påmontert tilbehør som f.eks skjermbeskytter må ofte fjernes for å kunne foreta en undersøkelse.
Care1 er på ingen måte ansvarlig for tap av data, påmontert tilbehør eller fysiske skader.
Du bes alltid om å inspisere produktet ved utlevering, og si ifra innen 2 virkedager dersom du har innvendinger rundt det utleverte produktet.

Brukerdata

Tap eller skader på brukerdata fra lagringsmedier kan skje uforutsett og uten forvarsel. Data som ikke ligger sikkerhetskopiert på minimum en ekstra plassering, risikerer å gå tapt for alltid når som helst. Det er i ytterste konsekvens produktets eier som er ansvarlig for å ivareta sine data. Care1 kan tilby enkel sikkerhetskopiering mot betaling, men vi kan aldri gi noen absolutte garantier for et vellykket resultat eller kundens data.

Øvrig

Du bes alltid om å inspisere produktet ved utlevering, og si ifra innen 2 virkedager dersom du har innvendinger rundt det utleverte produktet.

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret den 17/03/2021

Privacy Policy and Data Management

In order to complete your service case, and to ensure that our work is performed as requested (eg via a subsequent customer satisfaction survey from Care1 / number1service or third parties), please always provide your name, address, mobile number and e-mail address.

Your personal information is stored along with information about what goods / services you have purchased for a minimum of 5 years, cf. Danish law.

Care1 / number1service A / S is responsible for handling and storing personal data and ensures that data processing is done within the framework of the Data Protection Regulation and the Data Protection Act

According to the Personal Data Act you have the right to object to the registration. You are also entitled to insight into what information is recorded about you, as well as requesting the deletion of personal data, which Care1 / number1service A / S will comply with, unless this is in violation of applicable law

Personal data we store:

In order to service your device and contact you on an ongoing basis, we store the following information

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address

In order to ensure your privacy, this information is hidden from our employees after the service has ended.

 

We also store the following information about your product:

 • Manufacturer
 • Model
 • IMEI number and / or Serial number
 • Purchase date (if specified)
 • Dealer / wholesaler
 • Insurance provider
 • Reported issues / symptoms of serviced device

We also keep a history of your service case, including repeat repairs based on IMEI- / serial number.

How long is my data stored?

We keep them in our service system for up to 5 years from service time. However, personal information is not available to our employees after any service case, and will only be viewable by trusted administrative staff under special circumstances.

Where is my data stored?

Data is stored in our internal service system. We also share your data with the manufacturer in connection with setting up your service case. This is done in compliance with current legislation regarding data protection.

How do I delete my data?

If you want your data to be deleted, contact our IT department at it@care1.dk